1 (1)

לפני 23 שנה התארגנה קבוצה של תושבי אילת אשר שימור הסביבה הימית והמדברית חשובים להם.

הם הקימו את עמותת הסביבה – מדבר וים אילת שמטרותיה שימור ערכי הטבע של מפרץ אילת והסביבה המדברית, וכן מעורבות התושבים בפעילות סביבתית ימית ויבשתית תוך שיתוף פעולה עם גופים ציבוריים וסביבתיים נוספים.

שמירה על הסביבה

קול העמותה

הצטרפות ותרומות