"עמותת הסביבה מדבר וים - אילת"

עמותת הסביבה מדבר וים הינה ארגון סביבתי ללא כוונות רווח (מלכ"ר)
הפועל באמצעות מתנדבים למען שמירה על הסביבה והטבע באילת ובמדבר הסובב אותה.
מטרות העמותה:

 • מעורבות בהליכי תכנון ובנייה בכדי לשמור על טבע האזור וערכי הטבע שבו.
 • שמירה על חוף הים נקיונו, מניעת זיהום הים וגישה חופשית לציבור ללא תשלום וללא מפגעים.
 • הגברת המודעות לאיכות הסביבה בקרב תושבי העיר והאזור
 • הגברת המודעות לאיכות הסביבה בקרב מקבלי החלטות.
 • הסדרת הטיפול בפסולת: ניקיון, מחזור, פסולת חקלאית, מזבלות פראיות וזיהום ים ואויר
 • חינוך לאהבת הטבע ושמירת ערכיו במערכת החינוך ובחינוך הלא-פורמלי

 

מפעילויות העמותה:

מעורבות בקבלת ההחלטות וביצוען

 • הקמת תחנת ניטור ומניעת זיהום ים מספינות
 • הפסקת הזיהום בביוב עירוני ובפוספטים מנמל אילת
 • סילוק חוות דגים מתוך מימי המפרץ ליבשה
 • הפסקת זיהום המרינה בשמנים ופסולת מיאכטות
 • הקמת יחידה סביבתית לאקולוגיה ואיכות הסביבה
 • הקמת תנועת נוער – "נוער שומרי המפרץ" – לשמירת איכות הסביבה הימית
 • *החדרת נושא החינוך לשמירה על מפרץ אילת למערכת החינוך
 • הפעלת תכניות לניקוי תת-מימי לאורך כל חוף אילת

 

אם אכפת לך

הצטרף אלינו

ת.ד. 757 , אילת 88000
 או שלח לנו מסר בקישור