ארועים
אירוע עמותת הסביבה 1989
אירוע עמותת הסביבה 1989
תרגיל זיהום נובמבר 2007
תרגיל זיהום נובמבר 2007
מבצע ניקיון 2003
מבצע ניקיון 2003
 
יום כדור הארץ בגן פרדקין 2005
יום כדור הארץ בגן פרדקין 2005
הצגת בכורה של סרט סביבתי בשנת 2004
הצגת בכורה של סרט סביבתי בשנת 2004
חגיגת טו בשבט בחווה האורגנית 2004
חגיגת טו בשבט בחווה האורגנית 2004
 
טו בשבט ואדי שחמון 2006
טו בשבט ואדי שחמון 2006
כנס סביבתי בבית פיליפ מוריי 2003
כנס סביבתי בבית פיליפ מוריי 2003
עוד מבצע ניקיון של צוללים בחופשת חנוכה
עוד מבצע ניקיון של צוללים בחופשת חנוכה
 
אירוע סיום שבוע כדור הארץ 2009
אירוע סיום שבוע כדור הארץ 2009
כנס שנתי של עמותת הסביבה 1994
כנס שנתי של עמותת הסביבה 1994
הוצאת פסולת מהים במבצע ניקיון
הוצאת פסולת מהים במבצע ניקיון
 
שלל מבצע הניקיון בחוף שמול אום-רשרש
שלל מבצע הניקיון בחוף שמול אום-רשרש
אירוע מחאה על זיהום החופים
אירוע מחאה על זיהום החופים
כרזת פרסום לקראת טו בשבט בנחל שחמון 2006
כרזת פרסום לקראת טו בשבט בנחל שחמון 2006
 
כרזת פרסום בעיר נגד פגיעה בשונית
כרזת פרסום בעיר נגד פגיעה בשונית
כרזה לפעילות באירוע יום כדור הארץ ב-2008
כרזה לפעילות באירוע יום כדור הארץ ב-2008
שומרי המפרץ בהסברה לציבור על ניקיון החוף
שומרי המפרץ בהסברה לציבור על ניקיון החוף
 
פרס פורד לעמותת הסביבה 2006
פרס פורד לעמותת הסביבה 2006