מאבקים לאיכות הסביבה
המאבק נגד חיסול הדיונה האחרונה בסמר
המאבק נגד חיסול הדיונה האחרונה בסמר
כרזת המאבק הציבורי על איכות הסביבה הימית
כרזת המאבק הציבורי על איכות הסביבה הימית
המאבק נגד חקלאות ימית במפרץ
המאבק נגד חקלאות ימית במפרץ
 
הכרת קרן פורד האמריקאית בפעילות העמותה
הכרת קרן פורד האמריקאית בפעילות העמותה