שוניות מלאכותיות
הטבעת הסאן-בואט בים כשונית מלאכותית
הטבעת הסאן-בואט בים כשונית מלאכותית
פרסום למען שמירת הים
פרסום למען שמירת הים
אישורים להטבעת עצמים בים כשוניות.
אישורים להטבעת עצמים בים כשוניות.
 
אישורים להטבעת עצמים בים כשוניות_.
אישורים להטבעת עצמים בים כשוניות_.
העתקת מכבש מהשונית המלאכותית שהוכנסה ב-1991
העתקת מכבש מהשונית המלאכותית שהוכנסה ב-1991
העתקת שונית המלאכותית שהוכנסה ב-1991
העתקת שונית המלאכותית שהוכנסה ב-1991
 
מיקום השונית הסופית
מיקום השונית הסופית
הכנת ספינה להטבעה כשונית מלאכותית
הכנת ספינה להטבעה כשונית מלאכותית
צוללים בודקים את הספינה הטבועה בים
צוללים בודקים את הספינה הטבועה בים