מיחזור שקיות
נזקי הפלסטיק -
נזקי הפלסטיק - "הזיהום הלבן"
מזבלת פלסטיק
מזבלת פלסטיק
יצירת אמנות וחפצי שימוש משקיות פלסטיק
יצירת אמנות וחפצי שימוש משקיות פלסטיק
 
יצירת אמנות וחפצי שימוש משקיות פלסטיק
יצירת אמנות וחפצי שימוש משקיות פלסטיק
''מפלצת'' לילדים עשויה משקיות  פלסטיק
''מפלצת'' לילדים עשויה משקיות פלסטיק
תעודת הוקרה לעמותת הסביבה על פעילותה בנושאים אלה
תעודת הוקרה לעמותת הסביבה על פעילותה בנושאים אלה