מניעת זיהום
פליטת מים מזהמת
פליטת מים מזהמת
זיהום בפסולת מוצקת
זיהום בפסולת מוצקת
פסולת מוצקה מהווה
פסולת מוצקה מהווה "שונית זוטא"
 
 
 

 

;