צמחי מדבר מקומיים ונדירים בפארק הולנד
צלף רותמי - פריחה עתירה ופירות
צלף רותמי - פריחה עתירה ופירות
מורינגה רותמית
מורינגה רותמית
צלף רותמי - שיח נדיר של נאות מדבר בסיני ובנגב
צלף רותמי - שיח נדיר של נאות מדבר בסיני ובנגב
 
רותם המדבר - שיח מדברי ריחני הפורח בלבן באביב
רותם המדבר - שיח מדברי ריחני הפורח בלבן באביב
צלף סחוסי - שיח קוצני שעליו ירוקים ופירותיו אדומים
צלף סחוסי - שיח קוצני שעליו ירוקים ופירותיו אדומים
זקום מצרי - עץ דוקרני עם פירות מתוקים מנאות מדבר
זקום מצרי - עץ דוקרני עם פירות מתוקים מנאות מדבר
 
ערף המדבר - עץ של נאות מדבר נושא פירות צהובים
ערף המדבר - עץ של נאות מדבר נושא פירות צהובים
באובב - עץ המגיע לממדי ענק שמקורו באפריקה
באובב - עץ המגיע לממדי ענק שמקורו באפריקה
סלבדורה פרסית צמח ירוק עד שופע
סלבדורה פרסית צמח ירוק עד שופע
 
פירות הסלבדורה - גולות מן הטבע
פירות הסלבדורה - גולות מן הטבע
גרויה שעירה - צמח נדיר בנאות מדבר
גרויה שעירה - צמח נדיר בנאות מדבר
קרקש צהוב - צמח של נחלים בהר הנגב
קרקש צהוב - צמח של נחלים בהר הנגב
 
שיטה סלילנית בפריחה
שיטה סלילנית בפריחה
הרנוג השיטים - צמח טפיל על עצי השיטה ועצים אחרים
הרנוג השיטים - צמח טפיל על עצי השיטה ועצים אחרים
שיטת הסוכך וצורתה היחודית
שיטת הסוכך וצורתה היחודית