ושוב, המדבר בנסיגה

בתכנית המיתאר של אילת מתוכנן בינוי בואדיות של הר שחמון. לפי חישוב פשוט, מדובר בשכונת וילות בשטח כללי של למעלה מ- 900 דונם ל200 יחידות דיור.

אילת - שכונת רמת בגין

הרי אילת ובתי העיר אילת
הרי אילת ובתי העיר אילת

האיום: למערב אילת מתוכננת כיום תכנית לשכונת מגורים ברמה גבוהה. התכנית פורשת מספר קטן של  כ-200 יחידות דיור על שטח של כ- 919 דונם, ב- 5 ערוצים מבודדים זה מזה, החודרים לתוך שולי הר שחמון הבנוי מסלע גרניט מגמטי  ייחודי להרי אילת. שטח ייחודי זה הינו "אזור שולי הרים", שהוא אזור מעבר מסביבה בנויה לסביבה טבעית. לאזורים אלה תפקיד חשוב ביצירת הקשר שבין העיר לסביבתה. לרציפות זו חשיבות רבה הן לחי ולצומח הטבעי והן לתושבי העיר, והיא תבטיח גישה חופשית אל הסביבה ההררית- מדברית.

עמדת החברה להגנת הטבע: אישור התכנית יפגע פגיעה נופית קשה בקו המגע בין האזור הבנוי של העיר להר שחמון, תוך פריצת הכלל שקבעה בעבר עיריית אילת - לבנות על מניפות הסחף בשולי הנחלים ולא לפגוע בהרי הגרניט. גם עולם החי והצומח הכולל עצי שיטה, בעלי חיים (יעלים וחרדוני-צב) החיים בהר שחמון ובנחלים שבתוכו ייפגעו אם התכנית תצא אל הפועל. התכנית גם תמנע מתושבי העיר שימוש יומיומי בשטח הטבעי מסביב לפעילות פנאי. החברה להגנת הטבע מתכננת מאבק ציבורי גדול בשיתוף תושבי אילת מיד לאחר שתכנית זו תופקד להתנגדויות הציבור.